Algemene voorwaarden

Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten die u sluit met Handelsonderneming Herman de Haan. Handelsonderneming Herman de Haan is gevestigd in het Overijsselse Genemuiden. Door bij ons te bestellen accepteert u de algemene voorwaarden.


Totstandkoming van de overeenkomst
Handelsonderneming Herman de Haan is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Als Handelsonderneming Herman de Haan uw woonadres niet kan vaststellen wordt de bestelling niet geaccepteerd.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Handelsonderneming Herman de Haan uw bestelling heeft geaccepteerd.


Prijzen en Levering
Alle prijzen, getoond in de webwinkel, zijn exclusief BTW. Handelsonderneming Herman de Haan behoudt zich het recht prijsverhogingen aan de koper door te berekenen. De prijzen getoond op de internetsite zijn niet bindend en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd. Bij orders onder de  € 250,00 (exclusief BTW) berekent Handelsonderneming Herman de Haan € 7,50 verzend- en afhandelingskosten binnnen Nederland. Bij orders boven de € 250,00 worden geen verzendkosten berekend.Voor grote aantallen, zware en/of volumineuze artikelen kunnen afwijkende verzendkosten gelden. Goederen worden geleverd zoals is gekozen bij verzendmethode. Handelsonderneming Herman de Haan is gerechtigd de order in gedeelten uit te voeren. Indien de klant Handelsonderneming Herman de Haan opdracht geeft aan de artikelen in delen (gedeeltelijke levering) te verzenden, kunnen er extra verzendkosten in rekening worden gebracht. Handelsonderneming Herman de Haan betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Handelsonderneming Herman de Haan verzend de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk en in volgorde van binnenkomst. Over het algemeen vindt levering plaats ongeveer één week nadat de bestelling is ontvangen. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden omdat de bestelde artikelen niet op voorraad zijn of om een andere reden vertraging ondervinden, dan krijgt u daar bericht van uiterlijk 7 dagen nadat de bestelling is geplaatst. Handelsonderneming Herman de Haan is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.


Betaling
De betaling dient te geschieden, volgens de daarvoor gekozen betaalmethode, tenzij anders overeengekomen. Bij de betaalmethode "Vooruit betaling" is de kopende partij automatisch in verzuim wanneer deze na 14 dagen het verschuldigde bedrag nog niet heeft betaald. Handelsonderneming Herman de Haan heeft dan het recht de bestelling automatisch te annuleren.


Garantie
Handelsonderneming Herman de Haan staat er voor in dat de geleverde goederen beantwoorden aan de overeenkomst. Handelsonderneming Herman de Haan garandeert tevens dat de goederen voldoen aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Op de garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of slijtage het gevolg is van nalatig onderhoud, onjuist en/of ondeskundig gebruik of als slijtage kan worden beschouwd.


Retourgarantie produkten Verkoop-op-afstand
De afnemer heeft, uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument, het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, goederen zonder opgave van reden binnen 7 dagen na ontvangst aan Handelsonderneming Herman de Haan te retourneren. Handelsonderneming Herman de Haan zal dan aan de afnemer de ontvangen (koop)som binnen 14 dagen retourneren, onder de navolgende voorwaarden:• Op of aan het geleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending.• De kosten voor frankering (verzendkosten) en de administratiekosten van de retourzending zijn voor de afnemer; indien produkten niet geleverd worden volgens de oorspronkelijke bestelling ( bijv. verkeerde maat, verkeerde kleur, fabricagefout) dan zijn de retourkosten voor Handelsonderneming Herman de Haan.


Privacy
De door de kopende partij verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Handelsonderneming Herman de Haan. Het klantenbestand zal gebruikt worden ter uitvoering en afwikkeling van de bestelling en voor marketingdoeleinden. Aan derden zal geen inzage worden gegeven in het Handelsonderneming Herman de Haan klantenbestand.


Eigendom
Alle goederen blijven eigendom van Handelsonderneming Herman de Haan zolang het totaal verschuldigde bedrag niet is voldaan. Aansprakelijkheid Handelsonderneming Herman de Haan is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik der geleverde goederen.
Voor artikelen die Handelsonderneming Herman de Haan zelf niet vervaardigd gaat de aansprakelijkheid over op de leverancier van de artikelen.


Nederlands recht
Alle overeenkomsten, waar deze voorwaarden van toepassing op zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.